telephone
Combo 1 - 2 Miếng Gà Giòn, 2 Mỳ Ý Sốt Bò Bằm, 2 Khoai Tây vừa, 2 Pepsi vừa
Combo 1 - 2 Miếng Gà Giòn, 2 Mỳ Ý Sốt Bò Bằm, 2 Khoai Tây vừa, 2 Pepsi vừa
129.000 đ
Pepsi
Pepsi
7 Up
7 Up
Mirinda
Mirinda
Xá xị
Xá xị

Nước lớn + 5.000 đ

Soda Ổi Dâu + 9.000 đ

Nâng cấp phần ăn với giá cực ưu đãi
129.000 đ
Combo 2 - 4 Miếng Gà Giòn, 1 Mỳ Ý Sốt Bò Bằm lớn, 1 Khoai Tây lớn, 3 Pepsi vừa
Combo 2 - 4 Miếng Gà Giòn, 1 Mỳ Ý Sốt Bò Bằm lớn, 1 Khoai Tây lớn, 3 Pepsi vừa
179.000 đ
Pepsi
Pepsi
7 Up
7 Up
Mirinda
Mirinda
Xá xị
Xá xị

Nước lớn + 5.000 đ

Soda Ổi Dâu + 9.000 đ

Nâng cấp phần ăn với giá cực ưu đãi
179.000 đ
Combo 3 - 6 Miếng Gà Giòn, 2 Mỳ Ý Sốt Bò Bằm, 2 Khoai Tây vừa, 2 bánh khoai môn, 4 Pepsi vừa
Combo 3 - 6 Miếng Gà Giòn, 2 Mỳ Ý Sốt Bò Bằm, 2 Khoai Tây vừa, 2 bánh khoai môn, 4 Pepsi vừa
279.000 đ
Pepsi
Pepsi
7 Up
7 Up
Mirinda
Mirinda
Xá xị
Xá xị

Nước lớn + 5.000 đ

Soda Ổi Dâu + 9.000 đ

Nâng cấp phần ăn với giá cực ưu đãi
279.000 đ
{{ total().money }}
{{ getTranslate(product.title) }}
×
- {{ getTranslate(option.title) }}
+ {{ product.qty }} -
{{ (product.price * product.qty).toMoney() }}
Tổng
{{ total().money }}