telephone
2 miếng Gà giòn vui vẻ + 1 Mỳ Ý vừa + 1 Khoai tây chiên nhỏ + 2 Pepsi nhỏ + 1 Bánh khoai môn
2 miếng Gà giòn vui vẻ + 1 Mỳ Ý vừa + 1 Khoai tây chiên nhỏ + 2 Pepsi nhỏ + 1 Bánh khoai môn
109.000 đ
Pepsi
Pepsi
Mirinda
Mirinda
7 Up
7 Up
Xá xị
Xá xị

Nước lớn + 5.000 đ

Trà Sữa + 9.000 đ

Nâng cấp phần ăn với giá cực ưu đãi
109.000 đ
{{ total().money }}
{{ getTranslate(product.title) }}
×
- {{ getTranslate(option.title) }}
+ {{ product.qty }} -
{{ (product.price * product.qty).toMoney() }}
Tổng
{{ total().money }}