telephone
Combo 2 – 3 miếng gà giòn vui vẻ, 1 mỳ Ý sốt bò bằm, 1 bơ gơ gà giòn, 1 khoai tây lắc vị thịt nướng nhỏ, 3 Pepsi nhỏ
Combo 2 – 3 miếng gà giòn vui vẻ, 1 mỳ Ý sốt bò bằm, 1 bơ gơ gà giòn, 1 khoai tây lắc vị thịt nướng nhỏ, 3 Pepsi nhỏ
159.000 đ
Pepsi
Pepsi
Mirinda
Mirinda
7 Up
7 Up
Xá xị
Xá xị

Nước lớn + 5.000 đ

Trà Sữa + 9.000 đ

Nâng cấp phần ăn với giá cực ưu đãi
159.000 đ
Combo 3 – 2 miếng gà Sài Gòn sốt cay, 1 miếng gà giòn vui vẻ, 2 mỳ Ý sốt bò bằm, 1 khoai tây lắc vị thịt nướng lớn, 2 bánh Taro, 3 Pepsi nhỏ
Combo 3 – 2 miếng gà Sài Gòn sốt cay, 1 miếng gà giòn vui vẻ, 2 mỳ Ý sốt bò bằm, 1 khoai tây lắc vị thịt nướng lớn, 2 bánh Taro, 3 Pepsi nhỏ
179.000 đ
Pepsi
Pepsi
Mirinda
Mirinda
7 Up
7 Up
Xá xị
Xá xị

Nước lớn + 5.000 đ

Trà Sữa + 9.000 đ

Nâng cấp phần ăn với giá cực ưu đãi
179.000 đ
{{ total().money }}
{{ getTranslate(product.title) }}
×
- {{ getTranslate(option.title) }}
+ {{ product.qty }} -
{{ (product.price * product.qty).toMoney() }}
Tổng
{{ total().money }}