Chính Sách Bảo Mật

Ngày có hiệu lực: ngày 1 tháng 7 năm 2023

 

1.  Giới thiệu

Công ty TNHH Jollibee Việt Nam và công ty liên kết của mình (gọi chung là “Jollibee”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) công nhận và tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ quyền riêng tư đó. Chúng tôi đã phát triển một số cơ chế bảo mật nhất định để duy trì các tiêu chuẩn này và tuân thủ pháp luật hiện hành.

Bản Chính Sách này mô tả các cơ chế bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi đối với thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được, bao gồm các loại thông tin chúng tôi có thể thu thập từ bạn khi bạn sử dụng dịch vụ tại Cửa Hàng Jollibee, truy cập Trang mạng Jollibee (“Trang Web”), sử dụng ứng dụng Jollibee trên thiết bị di động (“Ứng Dụng Di Động”), sử dụng Đường Dây Nóng Giao Hàng Của Jollibee hoặc đặt hàng qua điện thoại cố định của Cửa hàng Jollibee hoặc sử dụng hay truy cập bất kỳ dịch vụ hoặc chương trình trực tuyến nào khác mà có đăng tải hoặc có liên kết đến Điều Khoản & Điều Kiện Của Jollibee hoặc Chính Sách này (gọi chung là “Dịch Vụ Của Jollibee”). Chính sách này cũng nêu lên các mục đích của chúng tôi khi thu thập thông tin cá nhân, cách chúng tôi sử dụng hoặc xử lý thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được, đối tượng mà chúng tôi chia sẻ thông tin đó và các quyền của bạn đối với thông tin cá nhân của bạn và cách bạn có thể thực hiện các quyền này.

Xin vui lòng đọc kỹ Chính sách này. Một khi sử dụng Dịch Vụ của Jollibee, bạn đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của Chính sách này, vui lòng không sử dụng Dịch Vụ Của Jollibee.

2.  Hoạt động xử lý Dữ Liệu Cá Nhân

Dữ liệu chúng tôi thu thập

Bản Chính Sách này áp dụng đối với dữ liệu chúng tôi thu thập:

 • Trên Trang Web của chúng tôi;
 • Trong thư điện tử, văn bản và các trao đổi liên lạc điện tử khác giữa bạn và chúng tôi, bao gồm giữa bạn và Trang Web của chúng tôi, giữa bạn và Ứng Dụng Di Động cũng như giữa bạn và các trang truyền thông xã hội của chúng tôi;
 • Thông qua Ứng Dụng Di Động mà bạn tải xuống từ App Store hoặc Google Play;
 • Khi bạn đăng ký nhận khuyến mãi trực tuyến hoặc tham gia vào các chương trình có giải thưởng, chương trình trực tuyến, các khảo sát hoặc các giao dịch hoặc hoạt động khác;
 • Khi bạn sử dụng hoặc truy cập bất kỳ dịch vụ hoặc chương trình trực tuyến nào khác có đăng tải hoặc có liên kết với Điều Khoản Và Điều Kiện hoặc Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Jollibee;
 • Thông qua hoặc do việc bạn tiến vào bất kỳ cơ sở nào của chúng tôi hoặc có liên quan đến tổ chức kinh doanh của chúng tôi, hoặc việc tham dự một sự kiện do chúng tôi tổ chức hoặc chủ trì;
 • Do kết quả của bất kỳ hoạt động mua, bán hoặc giao dịch nào khác được thực hiện thông qua chúng tôi hoặc thông qua dịch vụ giao hàng của bên thứ ba;
 • Khi bạn đến các cửa hàng Jollibee hoặc sử dụng Đường Dây Nóng Giao Hàng Của Jollibee hoặc đặt hàng qua điện thoại cố định của Cửa hàng Jollibee.

Bản Chính Sách này không áp dụng đối với thông tin được thu thập bởi bất kỳ bên thứ ba nào, kể cả thông qua bất kỳ ứng dụng hoặc nội dung nào (bao gồm cả hoạt động quảng cáo) có liên kết đến hoặc có thể truy cập được từ hoặc trên Trang Web của chúng tôi.

Chúng tôi thu thập thông tin có tính nhận dạng, liên quan đến, mô tả, tham chiếu, có khả năng được liên kết với hoặc có thể được liên kết một cách hợp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp, với một khách hàng hoặc hộ gia đình cụ thể (“Thông Tin Cá Nhân”). Cụ thể, Jollibee thu thập và đã thu thập từ khách hàng các loại Thông Tin Cá Nhân sau:

 • Thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn cung cấp khi bạn cung cấp thông tin cho các đơn đặt hàng qua điện thoại cố định tại cửa hàng hoặc qua Đường Dây Nóng Giao Hàng hoặc đăng ký qua Trang Web hoặc Mobile App của chúng tôi, bao gồm họ và tên, bí danh, địa chỉ, địa chỉ hộp thư điện tử, số điện thoại, ngày sinh, giới tính, tên tài khoản hoặc bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào bạn cung cấp cho chúng tôi khi liên lạc với chúng tôi.
 • Thông tin giao dịch bạn cung cấp khi mua hàng từ chúng tôi, chẳng hạn như họ và tên, bí danh, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ hộp thư điện tử và thông tin thanh toán hoặc thông tin tài chính của bạn.
 • Thông tin tài chính bạn cung cấp cho việc thanh toán khi bạn mua hàng từ Jollibee, bao gồm thông qua Trang Web hoặc Mobile App của chúng tôi, chẳng hạn như số tài khoản ngân hàng, số thẻ ghi nợ và/hoặc số thẻ tín dụng, ví kỹ thuật số của bạn.
 • Bản lưu thông tin thương mại chẳng hạn như các thông tin hiện thời hoặc trước đây của bạn về các giao dịch tại điểm bán hàng và các lần mua sản phẩm từ chúng tôi.
 • Thông tin về kết nối, sử dụng và hoạt động trên mạng điện tử liên quan đến việc bạn và bất kỳ người nào mà bạn ủy quyền sử dụng Trang Web hoặc Mobile App của chúng tôi, bao gồm nội dung bạn xem, loại và thiết bị trình duyệt, số nhận dạng thiết bị độc nhất và/hoặc địa chỉ Giao Thức Internet (IP) và thông tin về các tương tác của bạn với Trang Web hoặc Ứng Dụng Di Động của chúng tôi.
 • Thông tin hoạt động trên Internet hoặc mạng điện tử khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở địa chỉ IP, lịch sử duyệt web, lịch sử tìm kiếm, cookie, tập tin chỉ báo (web beacons), thẻ (tag), ngôn ngữ kịch bản (scripts), HTML5, số nhận dạng quảng cáo và các công nghệ tương tự, thông tin về tương tác của bạn với Trang Web hoặc Mobile App của chúng tôi và dữ liệu định vị địa lý.

Ngoài ra, chúng tôi có thể thu thập các loại Thông Tin Cá Nhân Nhạy Cảm sau:

 • Thông tin vị trí, bao gồm thông tin vị trí địa lý được cung cấp thông qua nhật ký máy chủ của Trang Web, Ứng Dụng Di Động của chúng tôi và thông qua hoạt động của Google Analytics đối với Trang Web của chúng tôi thông qua việc thiết bị của bạn tương tác với Trang Web của chúng tôi, hoặc được liên kết với thiết bị của bạn, chẳng hạn như: thông số kỹ thuật phần cứng, Số sê-ri, Giao thức Internet (địa chỉ IP), tên tệp tin, ứng dụng, vị trí GPS, số IMEI và phiên bản cũng như số nhận dạng quảng cáo hoặc bất kỳ thông tin nào có thể cho biết các thay đổi của thiết bị hoặc ứng dụng, trong phạm vi pháp luật cho phép chúng tôi xử lý các thông tin này.
 • Dữ liệu cảm quan thu được từ hoạt động giám sát trên video giám sát an ninh kinh doanh nói chung tại các cơ sở và tổ chức kinh doanh của chúng tôi cũng như trong các bất động sản của chúng tôi để đảm bảo an ninh và an toàn cho nhân viên, khách hàng, tổ chức kinh doanh, tài sản, nguồn lực và các cộng đồng của chúng tôi.

Jollibee thu thập các loại Thông Tin Cá Nhân được liệt kê ở trên:

 • Trực tiếp từ bạn. Chúng tôi thu thập thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn hỏi về hàng hóa hoặc dịch vụ của chúng tôi; đăng ký với chúng tôi; đặt hàng; tham gia vào các chương trình có phần thưởng, chương trình trực tuyến, khảo sát hoặc các giao dịch hoặc hoạt động khác; thông qua thông tin lập hóa đơn và liên lạc mà bạn cung cấp cho chúng tôi; liên lạc hoặc tương tác với chúng tôi thông qua điện thoại, thư điện tử hoặc phương thức liên lạc điện tử khác; thông qua việc sử dụng Trang Web, Mobile App, các trang truyền thông xã hội của chúng tôi hoặc thông qua sự hiện diện trực tiếp.
 • Gián tiếp từ bạn. Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn, hộ gia đình của bạn hoặc các thiết bị được liên kết với bạn hoặc hộ gia đình của bạn thông qua việc bạn sử dụng và hành động trên Trang Web, Mobile App, cookie liên tục (persistent cookies) trên Trang Web, Ứng Dụng Di Động của chúng tôi và phân tích của bên thứ ba đối với Trang Web, Mobile App của chúng tôi cũng như các nguồn thông tin có sẵn công khai.

Thông tin cá nhân không bao gồm:

 • Thông tin có sẵn công khai.
 • Thông tin bị loại trừ khỏi phạm vi “thông tin cá nhân” hoặc “dữ liệu cá nhân” theo luật hiện hành.

Cách chúng tôi sử dụng Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi có thể sử dụng hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân (bao gồm cả Dữ Liệu Cá Nhân Nhạy Cảm) mà chúng tôi thu thập được cho một hoặc nhiều mục đích sau:

 • Để hoàn thành hoặc đáp ứng lý do bạn cung cấp thông tin. Ví dụ: nếu bạn chia sẻ tên và thông tin liên hệ của mình để đặt câu hỏi về các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, hoặc liên lạc với chúng tôi qua thư điện tử, Trang Web của chúng tôi, Mobile App, các trang truyền thông xã hội của chúng tôi hoặc qua điện thoại, chúng tôi sẽ sử dụng Thông Tin Cá Nhân đó để trả lời yêu cầu của bạn và liên lạc với bạn. Nếu bạn cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của mình để mua hàng, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đó để xử lý hoạt động thanh toán của bạn và hỗ trợ hoạt động giao hàng hoặc hoàn tất việc mua hàng. Chúng tôi cũng có thể lưu trữ thông tin của bạn để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch mua mới của bạn hoặc xử lý các yêu cầu của bạn;
 • Để có phương tiện liên lạc với bạn về các giao dịch với chúng tôi và gửi cho bạn thông tin hoặc yêu cầu phản hồi về các giao dịch mua của bạn, các dịch vụ của chúng tôi và các tính năng trên Trang Web và các ứng dụng di động của chúng tôi hoặc các thay đổi trong chính sách của chúng tôi;
 • Để đăng ký cho bạn một tài khoản trên Dịch Vụ Trực Tuyến, bao gồm tài khoản Thưởng hoặc tài khoản chương trình khách hàng thân thiết khác, đồng thời quản lý và duy trì tài khoản của bạn;
 • Để quản lý các cuộc khảo sát, cuộc thi, rút thăm trúng thưởng hoặc các chương trình khuyến mãi khác thông qua Dịch vụ Trực tuyến của chúng tôi hoặc thông qua phương tiện truyền thông xã hội;
 • Để gửi cho bạn các ưu đãi và khuyến mãi đối với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
 • Để cung cấp, hỗ trợ, cá nhân hóa và phát triển Trang Web, Mobile App, trang truyền thông xã hội, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
 • Để gửi cho bạn thư điện tử hoặc thông tin hoặc tài liệu khác mà bạn yêu cầu;
 • Để tạo, quản lý, duy trì, tùy chỉnh và bảo mật tài khoản của bạn với chúng tôi;
 • Để xử lý các yêu cầu, mua hàng, giao dịch và thanh toán của bạn và ngăn chặn gian lận giao dịch;
 • Để hỗ trợ bạn và trả lời các câu hỏi của bạn, bao gồm điều tra và giải quyết các mối quan ngại của bạn cũng như theo dõi và cải thiện các câu trả lời của chúng tôi;
 • Để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên Trang Web và Mobile App và cung cấp nội dung cũng như sản phẩm và dịch vụ phù hợp với sở thích của bạn, bao gồm các ưu đãi và quảng cáo đã được định hướng thông qua Trang Web, Mobile App của chúng tôi, trang mạng điện tử của bên thứ ba và qua thư điện tử hoặc tin nhắn văn bản (với sự đồng ý của bạn, khi pháp luật yêu cầu);
 • Để giúp duy trì sự an toàn, bảo mật và tính toàn vẹn của Trang Web, Mobile App, các sản phẩm và dịch vụ, cơ sở dữ liệu và các tài sản công nghệ khác, các cơ sở và cửa hàng cũng như hoạt động kinh doanh của chúng tôi;
 • Để thử nghiệm, nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm, bao gồm phát triển và cải thiện Trang Web, Mobile App, sản phẩm, dịch vụ và hoạt động kinh doanh của chúng tôi;
 • Để đáp ứng các yêu cầu thực thi pháp luật và theo yêu cầu của luật hiện hành, cơ quan có thẩm quyền hoặc quy định của nhà nước;
 • Để tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện hành và tiêu chuẩn ngành;
 • Như được mô tả cho bạn khi thu thập Thông Tin Cá Nhân của bạn hoặc theo quy định khác theo luật riêng tư hiện hành.

Jollibee sẽ không thu thập thêm các loại Thông Tin Cá Nhân khác hoặc sử dụng Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi đã thu thập cho bất kỳ mục đích nào không tương thích với các mục đích được liệt kê ở trên mà không thông báo trước cho bạn và nhận được sự đồng ý của bạn.

Chia sẻ Thông Tin Cá Nhân

Jollibee có thể chia sẻ Thông Tin Cá Nhân với các bên thứ ba được chọn, bao gồm các đối tác truyền thông xã hội, quảng cáo và phân tích, cho các dịch vụ liên quan đến tiếp thị. Chúng tôi có thể tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của bạn, bao gồm địa chỉ thư điện tử của bạn, số điện thoại của bạn, cho các bên thứ ba để thực hiện các hoạt động tiếp thị số của chúng tôi, bao gồm cả mục đích quảng cáo có định hướng đối tượng và để đưa ra các nội dung cần liên lạc, các ưu đãi, khuyến mãi và/hoặc dịch vụ phù hợp với sở thích của bạn. Chúng tôi có thể đã tiết lộ một số loại Thông Tin Cá Nhân nhất định cho các bên thứ ba cung cấp các dịch vụ liên quan đến tiếp thị và quảng cáo cho Jollibee.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ Thông Tin Cá Nhân cho các nhà cung cấp dịch vụ và nhà thầu đáng tin cậy của chúng tôi, các chủ thể này xử lý hoặc nhận thông tin để phụ vụ mục đích hoạt động của họ. Chúng tôi tiết lộ Thông Tin Cá Nhân cho các nhà cung cấp dịch vụ đó với mục đích có hạn chế và có quy định cụ thể là để cho phép họ thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ của họ cho chúng tôi (bao gồm, nhưng không giới hạn, việc xử lý hoặc thực hiện các đơn đặt hàng và giao dịch của bạn, xác minh thông tin của bạn, xử lý các khoản thanh toán hoặc thay mặt chúng tôi cung cấp các dịch vụ tương tự).

Ngoài ra, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin không xác định danh tính hoặc đã tổng hợp (không xác định danh tính của bạn hoặc bất kỳ cá nhân nào khác) mà không bị hạn chế. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ Thông Tin Cá Nhân cho các công ty liên kết, đại lý, người đại diện và người được nhượng quyền của chúng tôi để sử dụng cho bất kỳ mục đích nào được chỉ ra tại thời điểm chúng tôi thu thập thông tin đó. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của bạn để (1) tuân thủ bất kỳ luật hoặc quy trình pháp lý nào, bao gồm cả việc đáp ứng mọi yêu cầu của chính quyền hoặc cơ quan quản lý nhà nước và/hoặc (2) nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết hoặc phù hợp để bảo vệ quyền, tài sản, hoặc sự an toàn của Jollibee, người dùng và khách truy cập Trang Web và Mobile App của chúng tôi hoặc những người khác.

3.  Bảo mật dữ liệu

Sự an toàn, toàn vẹn và bảo mật thông tin cá nhân của bạn là vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. Jollibee đã triển khai các biện pháp an ninh kỹ thuật và hành chính được thiết kế nhằm bảo vệ thông tin cá nhân khỏi bị truy cập, phá hủy, tiết lộ, sử dụng hoặc sửa đổi trái phép hoặc bất hợp pháp. Xin lưu ý rằng, bất chấp những nỗ lực tốt nhất của chúng tôi, không có biện pháp bảo mật nào là hoàn hảo hoặc không thể thâm nhập.

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn tại máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ CNTT chuyên nghiệp. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn như tường lửa, tài khoản quản trị. Chỉ có đội ngũ CNTT được cấp quyền truy cập vào hệ thống lưu trữ dữ liệu.

Thông Tin Cá Nhân của bạn sẽ được lưu trữ cho đến khi bạn yêu cầu hủy bỏ hoặc bạn có thể đăng nhập và tự mình thực hiện việc hủy bỏ.

4.  Quyền và nghĩa vụ của bạn

 Là chủ thể dữ liệu, bạn có các quyền sau: (i) Quyền được biết; (ii) Quyền đồng ý; (iii) Quyền truy cập; (iv) Quyền rút lại sự đồng ý; (v) Quyền yêu cầu xóa dữ liệu; (vi) Quyền hạn chế xử lý dữ liệu; (vii) Quyền cung cấp dữ liệu; (viii) Quyền phản đối xử lý dữ liệu; (ix) Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện; (x) Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại; (xi) Quyền tự bảo vệ và các quyền khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Trong phạm vi pháp luật cho phép, bạn có thể thực hiện các quyền của mình bằng cách liên hệ với Jollibee qua thông tin được nêu chi tiết trong Mục 6 bên dưới. Jollibee sẽ thực hiện yêu cầu hợp pháp và hợp lệ từ bạn trong vòng 72 giờ kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ từ bạn. Trong trường hợp bạn rút lại sự đồng ý của mình đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân, hãy yêu cầu xóa dữ liệu và/hoặc thực hiện các quyền liên quan khác đối với bất kỳ hoặc tất cả dữ liệu cá nhân của mình. Tùy thuộc vào bản chất yêu cầu của bạn, Jollibee có thể xem xét và quyết định ngừng cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn. Jollibee sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ trường hợp này. Jollibee dựa vào dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho bạn, do đó bạn cần đảm bảo rằng tại mọi thời điểm, thông tin bạn cung cấp cho Jollibee là đúng, chính xác và đầy đủ. Bạn cần cập nhật kịp thời mọi thay đổi đối với thông tin đã cung cấp cho Jollibee. Bạn có các nghĩa vụ như được liệt kê dưới đây trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của chính bạn và của các cá nhân khác:

 • Bảo vệ dữ liệu cá nhân của riêng bạn; yêu cầu tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình.
 • Tôn trọng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác.
 • Cung cấp dữ liệu cá nhân đầy đủ và chính xác khi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân.
 • Tham gia tuyên truyền, phổ biến kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân.
 • Trong trường hợp bạn đã cung cấp dữ liệu cá nhân của các cá nhân khác cho chúng tôi, bạn phải đảm bảo rằng bạn đã nhận được sự đồng ý hoặc ủy quyền hợp lệ của những cá nhân này trước khi bạn cung cấp dữ liệu cá nhân của họ cho chúng tôi.

5. Sửa đổi, bổ sung Chính Sách này

Chính Sách này có thể được Jollibee sửa đổi và bổ sung tùy từng thời điểm. Thông báo sửa đổi, bổ sung sẽ được Jollibee đăng tải trên trang web của Jollibee (https://jollibee.com.vn/) và/hoặc các phương thức khác mà Jollibee cho là phù hợp. 

6.  Liên hệ với Jollibee

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính Sách này hoặc việc Jollibee xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau: 

 • Hotline:19001533
 • E-mail: jbvnfeedback@jollibee.com.vn
My Cart 0 ₫
© 2020 Jollibee Viet Nam