Chính Sách Bảo Mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Jollibee Việt Nam tôn trọng các thông tin cần bảo mật của các cá nhân/ khách hàng khi đăng nhập vào website của Jollibee Việt Nam. Chính sách này bao gồm những thông tin cá nhân mà Jollibee Việt Nam đang nắm giữ và trình bàythể hiện theo cách thức mà Jollibee Việt Nam muốn sử dụng, quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng khi khách hàng đăng nhập vào website của Jollibee Việt Nam hoặc khi khách hàng đặt hàng qua website của Jollibee Việt Nam.

Jollibee Việt Nam có thể điều chỉnh chính sách bảo mật này bất kỳ thời điểm nào thấy cần thiết, vì vậy khách hàng vui lòng truy cập vào website thường xuyên để cập nhật thông tin mới. Chính sách bảo mật thông tin này có hiệu lực kể từ tháng 03 - năm 2020.

Jollibee Việt Nam có thể thu thập thông tin cá nhân từ khách hàng bao gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại bàn và số điện thoại di động, địa chỉ email, nội dung thẻ tín dụng, và các thông tin khác nếu khách hàng đồng ý cung cấp cho chúng tôi những thông tin này mà không trái quy định của pháp luật. Khi khách hàng sử dụng hệ thống đặt hàng qua mạng, khách hàng cần phải trả lời thêm những thông tin yêu cầu. Những thông tin này giúp cho việc giao sản phẩm đến địa chỉnhà khách hàng được nhanh chóng, dễ dàng hơn. Hệ thống đặt hàng qua mạng cũng sẽ lưu trữ thông tin về đơn đặt hàng của khách giúp cho khách hàng ghi nhớ và đặt lại thực đơn cho lần mua hàng sau.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm cá nhân về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Đồng thời, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste Jollibeevietnam.com.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để Jollibee Việt Nam có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi và cách thức sử dụng thông tin khách hàng

Jollibee có thể sử dụng thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp và xử lý những thông tin này để cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho khách hàng. Thông thường, Jollibee Việt Nam chúng tôi sẽ sử dụng những thông tin cá nhân sau đây:

 • Giới thiệu và cung cấp các phần thức ăn nhanh, các chương trình khuyến mãi mới nhất đến khách hàng hoặc những thông tin về sản phẩm và dịch vụ mà Jollibee Việt Nam xét thấy có lợi cho khách hàng.
 • Xác nhận đơn hàng hoặc xác nhận tình trạng đăng ký khách hàng.
 • Gửi thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và website Jollibee.com.vn
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng.
 • Xác định số lượng khách hàng truy cập vào website của Jollibee Việt Nam.
 • Thông báo cho khách hàng biết những thay đổi trên website của Jollibee Việt Nam.
 • Quản lý chương trình nghiên cứu tiếp thị.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Jollibee.com.vn

3. Các chính sách chung khác

3.1 Chia sẻ thông tin

Jollibee Việt Nam sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào của khách hàng cho bên thứ ba không liên quan để bên thứ ba có thể sử dụng những thông tin này tiếp thị trực tiếp đến khách hàng. Jollibee Việt Nam có thể sử dụng các công ty có liên quan để vận hành và bảo trì ứng dụng hoặc cho những mục đích khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh, và những công ty này sẽ nhận thông tin của khách hàng để thực hiện những yêu cầu trên. Tuy nhiên, Jollibee Việt Nam có thể chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng theo quy định của pháp luật.

Các thông tin cá nhân mà khách hàng đã đăng ký trên website hoặc ứng dụng của Jollibee Việt Nam có thể được chia sẻ cho bên thứ ba trong các trường hợp sau:

 • Những nhà cung cấp do Jollibee Việt Nam thuê để cung cấp một số dịch vụ như gửi thư đến cho khách hàng.
 • Để đáp ứng mục đích của khách hàng khi đăng ký thông tin cá nhân.
 • Nếu khách hàng đồng ý chia sẻ những thông tin cá nhân này.
 • Nếu cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu chia sẻ những thông tin cá nhân này để phục vụ mục đích điều tra hoặc những yêu cầu khác theo quy định của pháp luật.
 • Nếu thông tin cá nhân của khách hàng do đơn vị tiếp thị thu thập thì sẽ được cung cấp cho đơn vị tiếp thị này với mục đích nghiên cứu và& tiếp thị.

3.2 Thời gian lưu trữ thông tin khách hàng

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ khách hàng hoặc tự khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Jollibee Việt Nam.

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Jollibee Việt Nam thực hiện việc này.

3.3 Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

 • Công ty TNHH Jollibee Việt Nam
 • Mã số thuế: 0303883266
 • Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà SCIC, số 16, đường Trương Định, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Số điện thoại: 028-3930-9168

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về đến ban quản trị website hoặc ứng dụng của Jollibee Việt Nam. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Jollibee Việt Nam sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng tùy theo mức độ, Jollibee Việt Nam sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

3.4 Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng trên Jollibee Việt Nam được Jollibee Việt Nam cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Jollibee Việt Nam. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng, trừ các trường hợp quy định tại Điều 3.1 nêu trên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, Jollibee Việt Nam sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin đặt hàng trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên Jollibee Việt Nam.

Jollibee Việt Nam yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/ mua hàng là khách hàng, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại…và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Jollibee Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

My Cart 0 ₫
© 2020 Jollibee Viet Nam