telephone

Chính Sách Bảo Mật

1.Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Công ty TNHH Jollibee Việt Nam (sau đây gọi là “Jollibee Việt Nam”) tôn trọng các thông tin cần bảo mật của các cá nhân/ khách hàng khi truy cập vào trang web Jollibee.com.vn của Jollibee Việt Nam để đặt hàng . Chính sách này bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin cá nhân mà Jollibee Việt Nam đang nắm giữ và trình bày thể hiện theo cách thức mà Jollibee Việt Nam muốn sử dụng, quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng khi khách hàng đặt hàng tại website của Jollibee Việt Nam. 

Jollibee Việt Nam có thể điều chỉnh chính sách bảo mật này bất kỳ thời điểm nào nếu thấy cần thiết. Chính sách bảo mật thông tin này có hiệu lực kể từ tháng 06 - năm 2021. 

Jollibee Việt Nam có thể thu thập thông tin cá nhân từ khách hàng bao gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại bàn và số điện thoại di động và các thông tin khác nếu khách hàng đồng ý cung cấp cho chúng tôi những thông tin này mà không trái quy định của pháp luật. Khi khách hàng sử dụng hệ thống đặt hàng qua mạng, khách hàng cần trả lời thêm những thông tin yêu cầu. Những thông tin này giúp cho việc giao sản phẩm đến địa chỉ khách hàng yêu cầu được nhanh chóng, dễ dàng hơn. Hệ thống đặt hàng qua mạng cũng sẽ lưu trữ thông tin về đơn đặt hàng của khách giúp khách hàng ghi nhớ và thuận tiện hơn hơn trong việc đặt lại các đơn hàng tiếp theo. 

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm cá nhân về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới đường link truy cập vào website Jollibee.com.vn. Đồng thời, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Jollibee Việt Nam về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên của bên thứ ba để Jollibee Việt Nam có biện pháp giải quyết phù hợp với quy định của pháp luật. 

2.Phạm vi và cách thức sử dụng thông tin khách hàng

Jollibee Việt Nam có thể sử dụng thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp và xử lý những thông tin này để cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho khách hàng. Thông thường, Jollibee Việt Nam chúng tôi sẽ sử dụng những thông tin cá nhân cho các mục đích sau đây: 

- Giới thiệu và cung cấp các phần thức ăn nhanh, các chương trình khuyến mãi mới nhất đến khách hàng hoặc những thông tin về sản phẩm của Jollibee Việt Nam mà Jollibee Việt Nam xét thấy có lợi cho khách hàng. 

- Xác nhận đơn hàng của khách hàng. 

- Xác định số lượng khách hàng đặt hàng thông qua website Jollibee Việt Nam. 

- Thông báo cho khách hàng biết những thay đổi trên ứng dụng của Jollibee Việt Nam. 

- Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Jollibee Việt Nam 

3.Các chính sách chung khác

3.1. Chia sẻ thông tin

Jollibee Việt Nam sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào của khách hàng cho bên thứ ba không liên quan để bên thứ ba có thể sử dụng những thông tin này tiếp thị trực tiếp đến khách hàng. Jollibee Việt Nam có thể sử dụng các công ty có liên quan để vận hành và bảo trì ứng dụng đặt hàng trên website hoặc cho những mục đích khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh, và những công ty này sẽ nhận thông tin của khách hàng để thực hiện những yêu cầu trên. Ngoài ra, Jollibee Việt Nam có thể chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng trong các trường hợp pháp luật quy định. 

Các thông tin cá nhân mà khách hàng đã đăng ký trên website của Jollibee Việt Nam có thể được chia sẻ cho bên thứ ba trong  trường hợp sau: 

- Nếu cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu chia sẻ những thông tin cá nhân này để phục vụ mục đích điều tra hoặc những yêu cầu khác theo quy định của pháp luật. 

3.2. Thời gian lưu trữ thông tin khách hàng

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ khách. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Jollibee Việt Nam.

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu Jollibee Việt Nam thực hiện việc này.

3.3. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

- Công ty TNHH Jollibee Việt Nam

- Mã số thuế: 0303883266

- Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà SCIC, số 16, đường Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Số điện thoại: 028-3930-9168

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về đến ban quản trị ứng dụng của Jollibee Việt Nam. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Jollibee Việt Nam sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng tùy theo mức độ, Jollibee Việt Nam sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

3.4. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng trên Jollibee Việt Nam được Jollibee Việt Nam cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Jollibee Việt Nam. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng, trừ các trường hợp quy định tại Điều 3.1 nêu trên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, Jollibee Việt Nam sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin đặt hàng trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên Jollibee Việt Nam.

Jollibee Việt Nam yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/ mua hàng là khách hàng, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại…và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Jollibee Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.