Chính sách và quy định chung

1. Đồng ý chính sách và quy định chung khi sử dụng website

Các chính sách và quy định chung này liên quan đến việc Khách hàng sử dụng website của Jollibee Việt Nam và các tổ chức khác có liên quan đến website của Jollibee Việt Nam.

Khi khách hàng truy cập hoặc đăng nhập vào website này tức là khách hàng đã chấp nhận và đồng ý với các chính sách và quy định chung này và những chính sách, quy định của chính sách bảo mật thông tin từ Jollibee Việt Nam.

Nếu khách hàng không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào dưới đây, vui lòng không truy cập vào website của Jollibee Việt Nam. Chính sách và quy định chung này được xem là hợp đồng giữa Khách hàng và Jollibee Việt Nam và được áp dụng khi Khách hàng sử dụng website của Jollibee Việt Nam. Những chính sách và quy định chung này ảnh hưởng đến quyền lợi của Khách hàng, vui lòng đọc kỹ trước khi sử dụng.

2. Những thay đổi liên quan đến các chính sách và quy định chung này

Jollibee Việt Nam có quyền thay đổi các chính sách và quy định chung này bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước với khách hàng. Khách hàng có thể xem phiên bản cập nhật mới nhất của chính sách và quy định chung này bằng cách nhấp chuột vào "Chính Sách và Quy Định Chung" tại trang chủ của www.jollibee.com.vn . Phiên bản cập nhật này sẽ thay thế tất cả các phiên bản cũ. Nếu khách hàng truy cập vào website của Jollibee Việt Nam sau khi xuất hiện những thay đổi đối với chính sách và quy định chung đồng nghĩa là khách hàng đã đồng ý với những thay đổi này.

3. Tài khoản sử dụng của Khách hàng

Nếu khách hàng sử dụng website của Jollibee Việt Nam, khách hàng tự chịu trách nhiệm đảm bảo tính bảo mật của tài khoản do khách hàng sử dụng, bảo quản mật mã và hạn chế cho người khác truy cập vào máy tính của khách hàng, khách hàng đồng ý chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động diễn ra trong tài khoản hoặc mật mã của khách hàng.

4. Website của Jollibee Việt Nam

Những chính sách và quy định chung này được áp dụng cho tất cả Khách hàng sử dụng website của Jollibee Việt Nam. Website này có thể chứa những liên kết đến website của bên thứ ba không thuộc quyền sở hữu của Jollibee Việt Nam. Theo đó, Jollibee Việt Nam không có quyền kiểm soát nội dung, chính sách bảo mật thông tin hoặc những nội dung khác trong các website của bên thứ ba. Hơn nữa, Jollibee Việt Nam sẽ không thể kiểm duyệt nội dung trên các website của bên thứ ba. Vì vậy, Jollibee Việt Nam khuyến khích khách hàng nên đọc kỹ các chính sách bảo mật thông tin của các website của bên thứ ba mà khách hàng truy cập.

5. Truy cập website

Jollibee Việt Nam đồng ý cho khách hàng sử dụng website như đã quy định trong điều khoản sử dụng dịch vụ, cụ thể: (i) Chỉ sử dụng website cho mục đích cá nhân, không nhằm mục đích thương mại; (ii) không sao chép hoặc cung cấp bất cứ thông tin nào của website này cho bên thứ ba; (iii) Khách hàng không được thay thế, chỉnh sửa bất cứ phần nào của website này; (iv) Khách hàng phải tuân theo chính sách và quy định chung sử dụng dịch vụ.

Để truy cập vào một số tính năng của website, khách hàng phải tạo một tài khoản cho riêng mình. Khách hàng không được sử dụng tài khoản của người khác nếu không được sự đồng ý của chủ tài khoản. Khi tạo tài khoản, khách hàng phải cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin. Khách hàng tự chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản của mình; và khách hàng phải giữ mật mã tài khoản an toàn. Khách hàng cần thông báo ngay cho Jollibee Việt Nam nếu có bất cứ vi phạm nào về độ an toàn hoặc sử dụng tài khoản mà không có sự đồng ý của chủ tài khoản. Khách hàng phải chịu trách nhiệm cho những mất mát của Jollibee Việt Nam do hành vi sử dụng bất hợp pháp gây ra.

Khách hàng đồng ý không sử dụng bất cứ hệ thống tự động nào để truy cập vào website và gửi nhiều thông tin yêu cầu đến máy chủ của Jollibee Việt Nam nhiều hơn một người bình thường có thể làm được bằng việc sử dụng website thông thường trong một khoản thời gian nhất định. Khách hàng đồng ý không thu thập bất cứ thông tin cá nhân nào từ website, bao gồm tên tài khoản; và không sử dụng những hệ thống truyền thông do website cung cấp cho mục đích thương mại nào.

6. Đăng ký thông tin của người sử dụng

Website của Jollibee Việt Nam cho phép Khách hàng đăng ký thông tin cá nhân. Những thông tin đăng ký này dù được hay không được công bố, Jollibee Việt Nam cũng không đảm bảo sẽ bảo mật thông tin cho bất kỳ phần đăng ký nào. Khách hàng đồng ý với việc Jollibee Việt Nam có thể công bố tên của khách hàng và phần đăng ký thông tin trên website của Jollibee Việt Nam hoặc trong các phương tiện truyền thông.

Khách hàng tự chịu trách nhiệm cho phần đăng ký thông tin cá nhân của mình và tầm quan trọng của việc công bố những thông tin này. Để kết nối với phần đăng nhập thông tin, khách hàng xác nhận và cam kết: (i) Có quyền sở hữu hoặc có những giấy phép cần thiết, chấp thuận và cho phép Jollibee Việt Nam sử dụng tất cả các bằng sáng chế, thương hiệu, bản quyền, nhãn hiệu đã đăng ký bản quyền và tất cả các quyền lợi độc quyền khác trong tất cả các phần đăng ký thông tin và (ii) Khách hàng đồng ý thông tin trong phần đăng ký mặc nhiên trở thành tài sản của Jollibee Việt Nam. Jollibee Việt Nam có thể tự do sử dụng những phần đăng ký thông tin này đúng quy định của pháp luật. Khách hàng có thể giữ quyền sở hữu cá nhân trong các phần đăng ký thông tin khác. Tuy nhiên, khi đăng ký thông tin của mình trên website của Jollibee Việt Nam thì khách hàng đã đồng ý cho Jollibee Việt Nam sử dụng những thông tin cá nhân này và Jollibee Việt Nam có quyền sử dụng những thông tin này cho mục đích quảng cáo trên website và các kênh phương tiện truyền thông khác.

7. Miễn trừ trách nhiệm về kỹ thuật

Khách hàng đồng ý rằng khi sử dụng website của Jollibee Việt Nam, khách hàng sẽ tự chấp nhận các rủi ro có thể xảy ra. Jollibee Việt Nam không bảo đảm tính chính xác hoặc hoàn thiện của nội dung trên website hoặc nội dung của bất kỳ website nào được kết nối với website của Jollibee Việt Nam và chúng tôi không có quyền và nghĩa vụ cho bất cứ những nội dung sai sót, sơ suất hoặc không chính xác, những tổn thương cá nhân hoặc hư hại tài sản tự phát sinh trong quá trình truy cập và sử dụng website của Jollibee Việt Nam, truy cập bất hợp pháp vào các máy chủ của Jollibee Việt Nam chúng tôi để lấy thông tin cá nhân hoặc những thông tin tài chính mà Jollibee Việt Nam bảo quản trong đó, cắt ngang hoặc chấm dứt truyền thông tin đến website của Jollibee Việt Nam, sai sót, vi-rút, hoặc những vấn đề tương tự khác có thể truyền đến thông qua website của chúng tôi bởi bên thứ ba; và lỗi hoặc sai sót trong phần nội dung hoặc những mất mát hư hỏng do sử dụng nội dung đăng tải, email, đường truyền hoặc những thứ tương tự từ website của Jollibee Việt Nam. Jollibee Việt Nam sẽ không bảo đảm và chịu trách nhiệm bất cứ sản phẩm, dịch vụ nào hoặc các chương trình khuyến mãi của bên thứ ba thông qua website của Jollibee Việt Nam và Jollibee Việt Nam cũng không có trách nhiệm giám sát bất cứ giao dịch nào của Khách hàng với bên thứ ba. Việc mua sản phẩm và dịch vụ thông qua trung gian, thì khách hàng nên tự quyết định thế nào là hợp lý.

8. Những hạn chế về nghĩa vụ pháp lý

Jollibee Việt Nam không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào cho khách hàng trong bất kỳ trường hợp nào bao gồm trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, hư hỏng do cố ý hay bất kỳ vấn đề gì là kết quả của các vấn đề sau: những nội dung sai sót hoặc không chính xác, những tổn hại cá nhân hoặc hư hại tài sản tự phát sinh trong quá trình truy cập và sử dụng website của Jollibee Việt Nam, truy cập bất hợp pháp vào các máy chủ của Jollibee Việt Nam để lấy thông tin cá nhân hoặc những thông tin tài chính mà Jollibee Việt Nam bảo quản trong đó, cắt ngang hoặc chấm dứt truyền thông tin đến website của chúng tôi, sai sót, vi-rút, hoặc những thứ tương tự như vậy có thể truyền đến thông qua website của Jollibee Việt Nam bởi bên thứ ba; và lỗi hoặc sai sót trong phần nội dung hoặc những mất mát hư hỏng do sử dụng nội dung đăng tải, email, đường truyền hoặc những thứ tương tự từ website của Jollibee Việt Nam, công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại có thể xảy ra này. Các hạn chế về nghĩa vụ pháp lý như đã nói ở trên sẽ được áp dụng trong phạm vi quy định của luật pháp Việt Nam.

Khách hàng cần nhận thức rõ việc Jollibee Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm cho việc đăng ký thông tin của người sử dụng, hoặc những chỉ dẫn bất hợp pháp của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc bất cứ những rủi ro thiệt hại nào khác cho khách hàng.

9. Bồi thường

Khách hàng đồng ý bồi thường và không gây hại cho Jollibee Việt Nam, phát sinh do: Khách hàng truy cập và sử dụng website của Jollibee Việt Nam, Khách hàng vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong phần điều khoản sử dụng dịch vụ này, Khách hàng vi phạm quyền lợi của bất kỳ bên thứ ba nào; bất cứ các yêu sách nào từ phần đăng ký thông tin cá nhân gây thiệt hại cho bên thứ ba. Trách nhiệm về bồi thường thiệt hại sẽ được áp dụng xuyên suốt trong các điều khoản sử dụng cũng như việc truy cập vào website của Jollibee Việt Nam.

10. Tài sản trí tuệ của Jollibee Việt Nam

Website này chứa nhiều bản quyền thương hiệu có giá trị do Jollibee Việt Nam và các thành viên Jollibee trên toàn thế giới sở hữu và sử dụng nhằm phân biệt chất lượng sản phẩm và dịch vụ của Jollibee Việt Nam. Những bản quyền thương hiệu này và các tài sản có liên quan được bảo vệ để tránh không được tái sản xuất và giả mạo theo luật Việt Nam và luật quốc tế; không được sao chép, sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Jollibee Việt Nam. Văn bản, hình ảnh minh họa, mã html có trong website này sẽ không được sao chép, phân phối, trưng bày, tái sản xuất và truyền tải dưới bất kỳ hình thức nào hoặc phương tiện nào mà không được sự đồng ý bằng văn bản của Jollibee Việt Nam. Website của Jollibee Việt Nam có thể liên kết đến những trang khác không liên quan đến Jollibee Việt Nam. Jollibee Việt Nam sẽ không xem xét các đường kết nối này đến từ website nào và không chịu trách nhiệm cho nội dung của bất cứ website nào khác. Khách hàng tự chịu rủi ro khi truy cập các đường kết nối này. Jollibee Việt Nam sẽ không bảo đảm cho bất kỳ nội dung, tính chính xác nào của các đường kết nối này hoặc các website liên kết với website của Jollibee Việt Nam.

Jollibee Việt Nam có quyền thay đổi các Điều khoản này bất kỳ lúc nào mà không cần phải thông báo trước; và trách nhiệm của khách hàng trong trường hợp này là phải xem lại các điều khoản này nếu có bất kỳ sự thay đổi nào. Khách hàng sử dụng website của Jollibee Việt Nam với những điều khoản chỉnh sửa đồng nghĩa với việc khách hàng đã đồng ý và chấp nhận những điều khoản chỉnh sửa này.

My Cart 0 ₫
© 2020 Jollibee Viet Nam