Thông tin đăng ký giao dịch chung

I.CÁC CHÍNH SÁCH GIAO NHẬN VÀ HOÀN TRẢ ĐƠN HÀNG

1.Chính sách giao hàng – nhận hàng:

Sau khi tiếp nhận đơn hàng, nhân viên giao hàng Jollibee Việt Nam sẽ giao hàng đến địa chỉ do khách hàng cung cấp trong vòng 30 phút trở lên. Tại thời điểm giao hàng, khách hàng kiểm tra phần ăn theo đơn hàng ghi trên hóa đơn và số tiền cần thanh toán. Việc giao hàng kết thúc khi khách hàng xác nhận đủ phần ăn.

*Các lưu ý:

  • Jollibee Việt Nam chỉ tiếp nhận đơn hàng trực tuyến từ 09:00 sáng đến 21:00 tối.
  • Jollibee Việt Nam chỉ tiếp nhận đơn hàng có tổng giá tối thiểu 60.000 VNĐ.
  • hời gian giao hàng có thể nhanh hơn hoặc lâu hơn với dự kiến vì lý do thời tiết, đơn hàng tại cửa hàng hiện quá tải, địa chỉ do khách hàng cung cấp quá xa với cửa hàng hoặc địa chỉ của khách hàng bị nhầm lẫn với các địa chỉ khác hoặc do ách tắc giao thông hoặc sự cố trên đường hoặc một số lý do khác nằm ngoài sự mong muốn. Lúc này, Jollibee Việt Nam sẽ thông báo cụ thể đến khách hàng ngay khi phát sinh sự kiện gây chậm trễ việc giao hàng.
  • Trường hợp khách hàng muốn thay đổi địa chỉ hoặc yêu cầu điều chỉnh đơn hàng chỉ cần bấm xác nhận hủy đơn hàng và thực hiện lại thao tác đặt đơn hàng mới.
  • Việc điều chỉnh đơn hàng nhằm thay đổi phần ăn mới, khách hàng chỉ cần bấm xác nhận hủy đơn hàng và thực hiện lại thao tác đặt đơn hàng mới.

2.Chính sách đổi hàng – trả hàng:

Chính sách đổi hàng:

  • Trường hợp đơn hàng sau khi điều chỉnh có tổng giá trị thấp hơn 60.000 đồng Jollibee sẽ từ chối việc điều chỉnh này.
  • Trường hợp khách hàng phát hiện phần ăn bị nhầm lẫn do lỗi của Jollibee Việt Nam, Jollibee Việt Nam sẽ tiến hành ngay việc đổi hàng đúng theo đơn hàng đã tiếp nhận. Trường hợp khách hàng phát hiện phần ăn bị hư, hỏng, không đạt chất lượng… Jollibee sẽ tiến hành ngay việc kiểm tra và đổi hàng cho khách hàng trong vòng 30 phút kể từ khi nhận được phản ánh từ khách hàng.

Chính sách trả hàng:

Trong trường hợp phần ăn phát hiện có sự hư, hỏng, ôi, thiu… Khách hàng vui lòng thông báo ngay cho Jollibee Việt Nam qua số điện thoại 1900-1533 để phản ánh, Jollibee Việt Nam sẽ cử nhân viên đến kiểm tra trực tiếp tại địa chỉ của khách hàng và thực hiện việc đổi hàng, nếu khách hàng không đồng ý với việc đổi hàng, Jollibee Việt Nam sẽ hoàn tiền cho khách hàng tương ứng với giá trị phần ăn bị hư, hỏng.

II. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

1. Quy trình, thủ tục Xử lý khiếu nại

Bước 1: Tiếp nhận khiếu nại

Người dùng có thể gửi ý kiến đóng góp hoặc đơn khiếu nại bằng các hình thức sau:

  • Gọi điện trực tiếp đến bộ phận Dịch vụ khách hàng thông qua Hotline: 1900 1533 hoặc
  • Gửi trực tiếp vào địa chỉ email của JOLLIBEE VIỆT NAM: jbvnfeedback@jollibee.com.vn

Bước 2: Phân tích, đánh giá

Trong vòng 24 giờ (không kể ngày nghỉ) kể từ ngày tiếp nhận đơn khiếu nại, JOLLIBEE VIỆT NAM sẽ tiến hành xử lý khiếu nại.

Bước 3: Trả lời khách hàng

JOLLIBEE VIỆT NAM sẽ thông báo kết quả xử lý tới Khách hàng qua thư, điện thoại, hoặc email. Nếu khiếu nại có tính chất phức tạp cần thêm thời gian để giải quyết và trả lời cho Người dùng một cách rõ ràng, JOLLIBEE VIỆT NAM sẽ liên hệ với Khách hàng để gia hạn thời gian trả lời.

2.Đồng ý chính sách và quy định chung khi truy cập Website

Các chính sách và quy định chung này liên quan đến việc Khách hàng truy cập Website của Jollibee Việt Nam.

Khi khách hàng truy cập vào Website Jollibee.com.vn là khách hàng đã chấp nhận và đồng ý với các chính sách và quy định chung này và những chính sách, quy định của chính sách bảo mật thông tin từ Jollibee Việt Nam.

Nếu khách hàng không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào dưới đây, vui lòng không truy cập vào website của Jollibee Việt Nam. Chính sách và quy định chung này được áp dụng khi Khách hàng sử dụng website của Jovfllibee Việt Nam. Những chính sách và quy định chung này ảnh hưởng đến quyền lợi của Khách hàng, vui lòng đọc kỹ trước khi sử dụng.

3.Những thay đổi liên quan đến các chính sách và quy định chung này

Jollibee Việt Nam có quyền thay đổi các chính sách và quy định chung này bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước với khách hàng. Khách hàng có thể xem phiên bản cập nhật mới nhất của chính sách và quy định chung này bằng cách nhấp chuột vào "Chính Sách và Quy Định Chung" tại trang chủ của www.jollibee.com.vn. Phiên bản cập nhật này sẽ thay thế tất cả các phiên bản cũ. Nếu khách hàng truy cập vào ứng dụng của Jollibee Việt Nam sau khi xuất hiện những thay đổi đối với chính sách và quy định chung đồng nghĩa là khách hàng đã đồng ý với những thay đổi này.

4.Tài khoản sử dụng của Khách hàng

Nếu khách hàng truy cập vào Website của Jollibee Việt Nam, khách hàng tự chịu trách nhiệm đảm bảo tính bảo mật của tài khoản do khách hàng sử dụng, bảo quản mật mã và hạn chế cho người khác truy cập vào máy tính của khách hàng, khách hàng đồng ý chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động diễn ra trong tài khoản hoặc mật mã của khách hàng.

5.Ứng dụng của Jollibee Việt Nam

Những chính sách và quy định chung này được áp dụng cho tất cả Khách hàng sử dụng ứng dụng của Jollibee Việt Nam.

6.Truy cập Website

Jollibee Việt Nam đồng ý cho khách hàng sử dụng ứng dụng như đã quy định trong điều khoản sử dụng dịch vụ, cụ thể: (i) Chỉ truy cập cho mục đích cá nhân, không nhằm mục đích thương mại; (ii) không sao chép hoặc cung cấp bất cứ thông tin nào của website này cho bên thứ ba; (iii) Khách hàng không được thay thế, chỉnh sửa bất cứ phần nào của ứng dụng này; (iv) Khách hàng phải tuân theo chính sách và quy định chung sử dụng dịch vụ.

Để đặt hàng trên Website, khách hàng phải có số điện thoại của riêng mình. Khách hàng không được sử dụng số điện thoại của người khác nếu không được sự đồng ý của chủ tài khoản. Khi đặt hàng, khách hàng phải cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin. Khách hàng tự chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra trong điện thoại của mình. Khách hàng phải chịu trách nhiệm cho những mất mát của Jollibee Việt Nam do hành vi sử dụng bất hợp pháp gây ra. Khách hàng đồng ý không sử dụng bất cứ hệ thống tự động nào để truy cập website và gửi nhiều thông tin yêu cầu đến máy chủ của Jollibee Việt Nam nhiều hơn một người bình thường có thể làm được bằng việc sử dụng ứng dụng thông thường trong một khoản thời gian nhất định.

Khách hàng đồng ý không thu thập bất cứ thông tin nào từ website, và không sử dụng những hệ thống truyền thông do website cung cấp cho mục đích thương mại nào.

7.Miễn trừ trách nhiệm về kỹ thuật

Khách hàng đồng ý rằng khi truy cập Website Jollibee Việt Nam, khách hàng sẽ tự chấp nhận các rủi ro có thể xảy ra. Jollibee Việt Nam không bảo đảm tính chính xác hoặc hoàn thiện của nội dung trên website và chúng tôi không có nghĩa vụ cho bất cứ những nội dung sai sót, sơ suất hoặc không chính xác, những tổn thương cá nhân hoặc hư hại tài sản tự phát sinh trong quá trình truy cập và sử dụng website của Jollibee Việt Nam, truy cập bất hợp pháp vào các máy chủ của Jollibee Việt Nam chúng tôi để lấy thông tin cá nhân hoặc những thông tin tài chính mà Jollibee Việt Nam bảo quản trong đó, cắt ngang hoặc chấm dứt truyền thông tin đến ứng dụng của Jollibee Việt Nam, sai sót, vi-rút, hoặc những vấn đề tương tự khác có thể truyền đến thông qua website của chúng tôi và lỗi hoặc sai sót trong phần nội dung hoặc những mất mát hư hỏng do sử dụng nội dung đăng tải, email, đường truyền hoặc những thứ tương tự từ website của Jollibee Việt Nam.

8.Những hạn chế về nghĩa vụ pháp lý

Jollibee Việt Nam không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào cho khách hàng trong bất kỳ trường hợp nào bao gồm trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, hư hỏng do cố ý hay bất kỳ vấn đề gì là kết quả của các vấn đề sau: những nội dung sai sót hoặc không chính xác, những tổn hại cá nhân hoặc hư hại tài sản tự phát sinh trong quá trình truy cập và sử dụng website của Jollibee Việt Nam, truy cập bất hợp pháp vào các máy chủ của Jollibee Việt Nam để lấy thông tin cá nhân hoặc những thông tin tài chính mà Jollibee Việt Nam bảo quản trong đó, cắt ngang hoặc chấm dứt truyền thông tin đến website của chúng tôi, sai sót, vi-rút, và lỗi hoặc sai sót trong phần nội dung hoặc những mất mát hư hỏng do sử dụng nội dung đăng tải, email, đường truyền hoặc những thứ tương tự từ ứng dụng của Jollibee Việt Nam, công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại có thể xảy ra này. Các hạn chế về nghĩa vụ pháp lý như đã nói ở trên sẽ được áp dụng trong phạm vi quy định của luật pháp Việt Nam.

Khách hàng cần nhận thức rõ việc Jollibee Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm cho việc thông tin của người sử dụng hoặc bất cứ những rủi ro thiệt hại nào khác cho khách hàng.

9.Bồi thường

Khách hàng đồng ý bồi thường và không gây hại cho Jollibee Việt Nam, phát sinh do: Khách hàng vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong phần điều khoản sử dụng dịch vụ này và/ hoặc bất cứ yêu cầu nào từ phần đăng ký thông tin cá nhân gây thiệt hại cho Jollibee Việt Nam. Trách nhiệm về bồi thường thiệt hại sẽ được áp dụng xuyên suốt trong các điều khoản sử dụng cũng như việc truy cập vào website của Jollibee Việt Nam.

10.Tài sản trí tuệ của Jollibee Việt Nam

Website này chứa nhiều bản quyền thương hiệu có giá trị do Jollibee Việt Nam và các thành viên Jollibee trên toàn thế giới sở hữu và sử dụng nhằm phân biệt chất lượng sản phẩm và dịch vụ của Jollibee Việt Nam. Những bản quyền thương hiệu này và các tài sản có liên quan được bảo vệ để tránh không được tái sản xuất và giả mạo theo luật Việt Nam và luật quốc tế; không được sao chép, sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Jollibee Việt Nam. Văn bản, hình ảnh minh họa, mã html có trong ứng dụng này sẽ không được sao chép, phân phối, trưng bày, tái sản xuất và truyền tải dưới bất kỳ hình thức nào hoặc phương tiện nào mà không được sự đồng ý bằng văn bản của Jollibee Việt Nam.

Jollibee Việt Nam có quyền thay đổi các Điều khoản này bất kỳ lúc nào mà không cần phải thông báo trước; và trách nhiệm của khách hàng trong trường hợp này là phải xem lại các điều khoản này nếu có bất kỳ sự thay đổi nào. Khách hàng truy cập vào website Jollibee Việt Nam với những điều khoản chỉnh sửa đồng nghĩa với việc khách hàng đã đồng ý và chấp nhận những điều khoản chỉnh sửa này.

III.QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH ỨNG DỤNG JOLLIBEE VIỆT NAM VÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI DÙNG

1.Quyền và nghĩa vụ của Ban Quản Lý Website JOLLIBEE VIỆT NAM

1.1. Quyền của Ban Quản Lý Website JOLLIBEE VIỆT NAM

a. Công ty sẽ cung cấp dịch vụ cho người dùng sau khi hoàn tất các thủ tục và điều kiện bắt buộc mà Công ty đã nêu;

b. Công ty có quyền thay đổi các Điều khoản sử dụng mà không cần thông báo trước

c. Nếu người dùng cung cấp thông tin không chính xác, không đầy đủ hoặc những thông tin vi phạm pháp luật hoặc thuần phong mỹ tục Việt Nam, Công ty có quyền từ chối, đình chỉ hoặc chấm dứt giao dịch với người đó

d. Công ty có thể dừng hoặc hạn chế quyền truy cập người dùng nếu người dùng vi phạm các quy định của Công ty hoặc có hành động ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty

e. Trong trường hợp truy cập bị chấm dứt, tất cả các chứng chỉ và quyền liên quan cũng sẽ bị tự động vô hiệu và chấm dứt

f. Tất cả quyền sử dụng dịch vụ và nội dung trên JOLLIBEE VIỆT NAM của công ty phải theo quy định của pháp luật về việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả logo, nội dung bằng các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của công ty. Những hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các tài liệu có bản quyền đều bị nghiêm cấm

g. Công ty có quyền thay đổi giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho người dùng theo nhu cầu, điều kiện và khả năng của Công ty.

1.2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban Điều Hành ứng dụng JOLLIBEE VIỆT NAM

a. Công ty chuyển thông tin về các đơn hàng đặt trên webiste JOLLIBEE VIỆT NAM cho Nhà hàng;

b. Công ty sẽ cố gắng tạo điều kiện cho quá trình đặt hàng càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, Công ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với tình trạng lỗi hoặc thời gian không hoạt động của website

c. Công ty cam kết chỉ đăng những thông tin chính xác

2.Quyền và trách nhiệm của Người dùng

2.1. Quyền của người dùng

a. Người dùng sẽ có quyền truy cập website JOLLIBEE VIỆT NAM để đặt món ăn và đồ uống mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào khác cho dịch vụ ngoài giá trị đơn hàng đồ ăn thức uống.

b. Người dùng có quyền gửi câu hỏi, đề xuất hoặc phản ánh tới JOLLIBEE VIỆT NAM trong quá trình hoạt động theo quy trình phản hồi nêu trên.

2.2. Nghĩa vụ của người dùng

a. Cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân: họ tên, số điện thoại, địa chỉ (huyện, tỉnh) và các thông tin khác, và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của thông tin trên;

b. Người dùng tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ, hoặc bất kỳ hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hoặc thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm phát tán, phổ biến hoặc hỗ trợ bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, xâm phạm hoặc phá hủy hệ thống website;

c. Người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm về quyền riêng tư và lưu trữ tất cả các hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tài khoản đã đăng ký. Người dùng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Công ty về việc sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm quyền riêng tư và lưu trữ thông tin tài khoản;

d. Người dùng cam kết không sử dụng Dịch vụ của JOLLIBEE VIỆT NAM cho các mục đích bất hợp pháp. Người dùng phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình theo pháp luật.

My Cart 0 ₫
© 2020 Jollibee Viet Nam