Hướng dẫn đặt phần ăn

1. Hướng dẫn đặt phần ăn

Để đặt phần ăn trên website  www.jollibee.com.vn  , Khách hàng có thể thực hiện theo 02 cách thức như sau:

Cách 1:  Đặt phần ăn trực tuyến theo các bước trên website  www.jollibee.com.vn :

 • Khách hàng chọn phần ăn mong muốn được hiển thị chi tiết tại chuyên mục "Thực Đơn"
 • Các phần ăn mong muốn sẽ được ghi nhận tại "Phần ăn đã chọn", trong đó liệt kê chi tiết về phần ăn, giá từng phần ăn và tổng giá của đơn hàng. Khách hàng có thể thay đổi phần ăn (thêm, bớt phần ăn) tại giai đoạn này.
 • Khi đã hoàn tất đơn hàng, Khách hàng chọn "Đặt hàng".
 • Tại khu vực "Thông tin giao hàng", khách hàng liệt kê các thông tin cần thiết bao gồm: họ và tên, địa chỉ, tỉnh/ thành phố, số điện thoại, email và chọn "Giao hàng đến địa chỉ này".
 • Tại trang "Xác nhận đơn hàng", khách hàng dò lại thông tin đặt hàng và chọn nút "Đồng ý đặt hàng" để hoàn tất đơn hàng.
 • Hệ thống sẽ gửi tin nhắn để xác nhận trong vòng 10 phút kể từ khi khách hàng chọn nút "Đồng ý đặt hàng" trên website.

Cách 2:  Gọi điện thoại đến tổng đài 1900-1533:

 • Khách hàng liên hệ đến tổng đài để được các tổng đài viên hỗ trợ.
 • Khách hàng gọi tên phần ăn được cung cấp trên website, tờ rơi có thể hiện phần ăn của Jollibee Việt Nam để nhân viên tổng đài tiếp nhận, tiếp đó Khách hàng sẽ được tổng đài viên yêu cầu cung cấp các thông tin giao hàng bao gồm: Họ và tên, địa chỉ, tỉnh/ thành phố, số điện thoại, các yêu cầu giao hàng khác (nếu có).
 • Nhân viên của Jollibee Việt Nam tiếp nhận đơn hàng, xác nhận đơn đặt hàng và giao hàng trong thời gian cụ thể như bên dưới tính từ thời điểm tiếp nhận đơn hàng:
  • Phạm vi giao hàng bằng hoặc dưới 3km, thời gian giao hàng trong vòng 30 phút, cho các đơn hàng có giá trị từ 60.000 VNĐ trở lên
  • Phạm vi giao hàng trên hoặc bằng 3km đến dưới 5km, thời gian giao hàng trong vòng 45 phút, cho các đơn hàng có giá trị từ 100.000 VNĐ trở lên
  • Phạm vi giao hàng trên hoặc bằng 5km đến dưới hoặc bằng 8km, thời gian giao hàng trong vòng 60 phút, cho các đơn hàng có giá trị từ 200.000 VNĐ trở lên
  • Phạm vi giao hàng trên 8km Jollibee Việt Nam sẽ không nhận giao hàng

*Lưu ý: Khi đặt hàng trên website Jollibee Việt Nam, Khách hàng hiểu và chấp nhận các điều kiện/ lưu ý sau:

 • Jollibee Việt Nam chỉ tiếp nhận đơn hàng trực tuyến từ 09:00 sáng đến 21:00 tối.
 • Jollibee Việt Nam chỉ tiếp nhận đơn hàng có tổng giá tối thiểu 60.000 VNĐ.

2. Xác nhận đơn hàng khi đặt hàng trực tuyến trên website Jollibee Việt Nam

Sau khi hoàn thành việc đặt hàng trực tuyến trên website Jollibee Việt Nam, hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn xác nhận vào điện thoại của khách hàng. 

Trong vòng 5 phút, nhân viên trực tổng đài của Jollibee Việt Nam sẽ xử lý, hoàn thành các thủ tục đặt hàng. 

Trong hầu hết trường hợp, khách hàng sẽ nhận được tin nhắn bao gồm thông tin: Giá trị đơn hàng và thời gian nhận hàng dự kiến trong vòng 5 phút kể từ lúc khách hàng thực hiện việc đặt hàng. Nếu Khách hàng không nhận được sau thời gian này, khách hàng vui lòng gọi trực tiếp vào hotline 1900-1533 để phản ánh trực tiếp về đơn hàng

My Cart 0 ₫
© 2020 Jollibee Viet Nam