telephone
C3 - 1 miếng gà rán + Khoai tây vừa + Nước ngọt
C3 - 1 miếng gà rán + Khoai tây vừa + Nước ngọt
50.000 đ
Khoai tây vừa
Khoai tây vừa

Khoai lớn + 9.000 đ

Đổi khoai lắc + 3.000 đ

Pepsi
Pepsi
Mirinda
Mirinda
7 Up
7 Up
Xá xị
Xá xị

Nước lớn + 5.000 đ

Trà Sữa + 9.000 đ

Nâng cấp phần ăn với giá cực ưu đãi
50.000 đ
C2 - Cơm gà rán + Súp gà + Nước ngọt
C2 - Cơm gà rán + Súp gà + Nước ngọt
50.000 đ
Pepsi
Pepsi
Mirinda
Mirinda
7 Up
7 Up
Xá xị
Xá xị

Nước lớn + 5.000 đ

Trà Sữa + 9.000 đ

Nâng cấp phần ăn với giá cực ưu đãi
50.000 đ
C4 - Cơm gà rán + nước ngọt
C4 - Cơm gà rán + nước ngọt
45.000 đ
Pepsi
Pepsi
Mirinda
Mirinda
7 Up
7 Up
Xá xị
Xá xị

Nước lớn + 5.000 đ

Trà Sữa + 9.000 đ

Nâng cấp phần ăn với giá cực ưu đãi
45.000 đ
C1 - 2 miếng gà rán + Khoai tây vừa + Nước ngọt
C1 - 2 miếng gà rán + Khoai tây vừa + Nước ngọt
80.000 đ
Khoai tây vừa
Khoai tây vừa

Khoai lớn + 9.000 đ

Đổi khoai lắc + 3.000 đ

Pepsi
Pepsi
Mirinda
Mirinda
7 Up
7 Up
Xá xị
Xá xị

Nước lớn + 5.000 đ

Trà Sữa + 9.000 đ

Nâng cấp phần ăn với giá cực ưu đãi
80.000 đ
{{ total().money }}
{{ getTranslate(product.title) }}
×
- {{ getTranslate(option.title) }}
+ {{ product.qty }} -
{{ (product.price * product.qty).toMoney() }}
Tổng
{{ total().money }}