ĐẶT TIỆC SINH NHẬT

 1. Phần A Popo (10 người)
  Phần A Popo (10 người)

  799,000 ₫

 2. Phần B Twirlie (10 người)
  Phần B Twirlie (10 người)

  899,000 ₫

 3. Phần C jollibee (10 người)
  Phần C jollibee (10 người)

  999,000 ₫

Thông tin khách hàng đặt tiệc

Chi tiết đơn hàng

Tổng cộng:
0 ₫

My Cart 0 ₫
© 2020 Jollibee Viet Nam