Đơn hàng lớn

Vui lòng chọn món và nhập thông tin đặt hàng

 1. 01 Miếng Gà giòn vui vẻ + 1 Mỳ Ý sốt bò bằm + 01 Nước ngọt
  01 Miếng Gà giòn vui vẻ + 1 Mỳ Ý sốt bò bằm + 01 Nước ngọt

  73,000 ₫

 2. 2 Miếng gà giòn
  2 Miếng gà giòn

  66,000 ₫

 3. 2 Miếng gà giòn + Khoai tây vừa + Nước ngọt
  2 Miếng gà giòn + Khoai tây vừa + Nước ngọt

  86,000 ₫

 4. Khoai tây vừa
  Khoai tây vừa

  20,000 ₫

 5. Miếng gà giòn vui vẻ
  Miếng gà giòn vui vẻ

  33,000 ₫

 6. N2 - Mì Ý Sốt Bò Bằm + Khoai tây vừa + Nước ngọt
  N2 - Mì Ý Sốt Bò Bằm + Khoai tây vừa + Nước ngọt

  55,000 ₫

 7. Pepsi lớn
  Pepsi lớn

  17,000 ₫

 8. Pepsi vừa
  Pepsi vừa

  12,000 ₫

Thông tin khách hàng đặt tiệc

Chi tiết đơn hàng

Tổng cộng:
0 ₫

My Cart 0 ₫
© 2020 Jollibee Viet Nam