Đơn hàng lớn

<p "description"="">Vui lòng chọn món và nhập thông tin đặt hàng

 1. 1 miếng gà giòn
  1 miếng gà giòn

  30,000 ₫

 2. 1 Miếng gà giòn + Khoai Tây Vừa + Pepsi Vừa
  1 Miếng gà giòn + Khoai Tây Vừa + Pepsi Vừa

  50,000 ₫

 3. 1 Miếng gà giòn + Mì Ý sốt bò bằm + Pepsi vừa
  1 Miếng gà giòn + Mì Ý sốt bò bằm + Pepsi vừa

  65,000 ₫

 4. 2 Miếng Gà Giòn
  2 Miếng Gà Giòn

  60,000 ₫

 5. 2 Miếng gà giòn + Khoai tây vừa + Pepsi vừa
  2 Miếng gà giòn + Khoai tây vừa + Pepsi vừa

  80,000 ₫

 6. Bánh Pie Nhân Khoai Môn
  Bánh Pie Nhân Khoai Môn

  15,000 ₫

 7. Cơm gà giòn + Súp bí đỏ + Pepsi vừa
  Cơm gà giòn + Súp bí đỏ + Pepsi vừa

  50,000 ₫

 8. Khoai tây vừa
  Khoai tây vừa

  20,000 ₫

 9. Pepsi lớn
  Pepsi lớn

  15,000 ₫

 10. Pepsi vừa
  Pepsi vừa

  10,000 ₫

 11. Trà Đào (Ly lớn)
  Trà Đào (Ly lớn)

  20,000 ₫

 12. Trà Đào (Ly vừa)
  Trà Đào (Ly vừa)

  15,000 ₫

Thông tin khách hàng đặt tiệc

Chi tiết đơn hàng

Tổng cộng:
0 ₫

My Cart 0 ₫
© 2020 Jollibee Viet Nam