telephone
Cơm gà giòn cay + Súp gà + Nước ngọt
Cơm gà giòn cay + Súp gà + Nước ngọt
50.000 đ
Pepsi
Pepsi
Mirinda
Mirinda
7 Up
7 Up
Xá xị
Xá xị

Nước lớn + 5.000 đ

Trà Sữa + 9.000 đ

Nâng cấp phần ăn với giá cực ưu đãi
50.000 đ
2 miếng gà giòn cay + Khoai Tây nhỏ + Nước Ngọt
2 miếng gà giòn cay + Khoai Tây nhỏ + Nước Ngọt
80.000 đ
Pepsi
Pepsi
Mirinda
Mirinda
7 Up
7 Up
Xá xị
Xá xị

Nước lớn + 5.000 đ

Trà Sữa + 9.000 đ

Nâng cấp phần ăn với giá cực ưu đãi
80.000 đ
1 miếng gà giòn cay + khoai tây vừa + nước ngọt
1 miếng gà giòn cay + khoai tây vừa + nước ngọt
50.000 đ
Khoai tây vừa
Khoai tây vừa

Khoai lớn + 9.000 đ

Đổi khoai lắc + 3.000 đ

Pepsi
Pepsi
Mirinda
Mirinda
7 Up
7 Up
Xá xị
Xá xị

Nước lớn + 5.000 đ

Trà Sữa + 9.000 đ

Nâng cấp phần ăn với giá cực ưu đãi
50.000 đ
{{ total().money }}
{{ getTranslate(product.title) }}
×
- {{ getTranslate(option.title) }}
+ {{ product.qty }} -
{{ (product.price * product.qty).toMoney() }}
Tổng
{{ total().money }}