telephone
Bơ Gơ Gà Giòn + Nước Ngọt
Bơ Gơ Gà Giòn + Nước Ngọt
30.000 đ
Pepsi
Pepsi
Mirinda
Mirinda
7 Up
7 Up
Xá xị
Xá xị

Nước lớn + 5.000 đ

Trà Sữa + 9.000 đ

Nâng cấp phần ăn với giá cực ưu đãi
30.000 đ
Bơ Gơ Thịt Nướng BBQ + Nước Ngọt
Bơ Gơ Thịt Nướng BBQ + Nước Ngọt
35.000 đ
Pepsi
Pepsi
Mirinda
Mirinda
7 Up
7 Up
Xá xị
Xá xị

Nước lớn + 5.000 đ

Trà Sữa + 9.000 đ

Nâng cấp phần ăn với giá cực ưu đãi
35.000 đ
Bơ Gơ Thịt Nướng BBQ + Khoai Tây Vừa + Pepsi
Bơ Gơ Thịt Nướng BBQ + Khoai Tây Vừa + Pepsi
50.000 đ
Khoai tây vừa
Khoai tây vừa

Khoai lớn + 9.000 đ

Đổi khoai lắc + 3.000 đ

Pepsi
Pepsi
Mirinda
Mirinda
7 Up
7 Up
Xá xị
Xá xị

Nước lớn + 5.000 đ

Trà Sữa + 9.000 đ

Nâng cấp phần ăn với giá cực ưu đãi
50.000 đ
S2 Bơ Gơ Gà Giòn + khoai tây vừa + nước ngọt
S2 Bơ Gơ Gà Giòn + khoai tây vừa + nước ngọt
45.000 đ
Khoai tây vừa
Khoai tây vừa

Khoai lớn + 9.000 đ

Đổi khoai lắc + 3.000 đ

Pepsi
Pepsi
Mirinda
Mirinda
7 Up
7 Up
Xá xị
Xá xị

Nước lớn + 5.000 đ

Trà Sữa + 9.000 đ

Nâng cấp phần ăn với giá cực ưu đãi
45.000 đ
{{ total().money }}
{{ getTranslate(product.title) }}
×
- {{ getTranslate(option.title) }}
+ {{ product.qty }} -
{{ (product.price * product.qty).toMoney() }}
Tổng
{{ total().money }}