My Cart 0 ₫
Sandwich Gà Giòn + Khoai Tây + Nước Ngọt

* Phần bắt buộc

Sandwich Gà Giòn + Khoai Tây + Nước Ngọt
Sandwich Gà Giòn + Khoai Tây + Nước Ngọt

In stock

50,000 ₫

Sandwich Gà Giòn + Khoai Tây + Nước Ngọt