My Cart 0 ₫
Sandwich Gà Giòn + Khoai Tây + Nước Ngọt Lớn

* Phần bắt buộc

Sandwich Gà Giòn + Khoai Tây + Nước Ngọt Lớn
Sandwich Gà Giòn + Khoai Tây + Nước Ngọt Lớn

In stock

50,000 ₫

Sandwich Gà Giòn + Khoai Tây + Nước Ngọt Lớn