My Cart 0 ₫
Sandwich Gà Giòn + Nước Ngọt + Khoai Tây

* Phần bắt buộc

Sandwich Gà Giòn + Nước Ngọt + Khoai Tây
Sandwich Gà Giòn + Nước Ngọt + Khoai Tây

In stock

50,000 ₫

Sandwich Gà Giòn + Nước Ngọt + Khoai Tây