My Cart 0 ₫
N2 - Mì Ý Sốt Bò Bằm + Khoai tây vừa + Nước ngọt Lớn

* Phần bắt buộc

N2 - Mì Ý Sốt Bò Bằm + Khoai tây vừa + Nước ngọt Lớn
N2 - Mì Ý Sốt Bò Bằm + Khoai tây vừa + Nước ngọt Lớn

In stock

55,000 ₫

N2 - Mì Ý Sốt Bò Bằm + Khoai tây vừa + Nước ngọt Lớn