My Cart 0 ₫
Mì Ý Sốt Bò Bằm Lớn + Khoai Tây Vừa + Nước Ngọt

* Phần bắt buộc

Mì Ý Sốt Bò Bằm Lớn + Khoai Tây Vừa + Nước Ngọt
Mì Ý Sốt Bò Bằm Lớn + Khoai Tây Vừa + Nước Ngọt

In stock

65,000 ₫

Mì Ý Sốt Bò Bằm Lớn + Khoai Tây Vừa + Nước Ngọt