My Cart 0 ₫
N1 - Mì Ý Sốt Bò Bằm + 2 miếng gà giòn không xương + Nước ngọt

* Phần bắt buộc

N1 - Mì Ý Sốt Bò Bằm + 2 miếng gà giòn không xương + Nước ngọt
N1 - Mì Ý Sốt Bò Bằm + 2 miếng gà giòn không xương + Nước ngọt

In stock

65,000 ₫

N1 - Mì Ý Sốt Bò Bằm + 2 miếng gà giòn không xương + Nước ngọt