My Cart 0 ₫
N1 - Mì Ý Sốt Bò Bằm + 2 miếng gà giòn không xương + Nước ngọt thường
2 Miếng Gà Giòn Không Xương  

* Phần bắt buộc

N1 - Mì Ý Sốt Bò Bằm + 2 miếng gà giòn không xương + Nước ngọt thường
N1 - Mì Ý Sốt Bò Bằm + 2 miếng gà giòn không xương + Nước ngọt thường

In stock

60,000 ₫

N1 - Mì Ý Sốt Bò Bằm + 2 miếng gà giòn không xương + Nước ngọt thường