My Cart 0 ₫
Mì Ý Sốt Bò Bằm Lớn + 2 miếng gà giòn không xương + Khoai tây vừa + Nước ngọt thường

* Phần bắt buộc

Mì Ý Sốt Bò Bằm Lớn + 2 miếng gà giòn không xương + Khoai tây vừa + Nước ngọt thường
Mì Ý Sốt Bò Bằm Lớn + 2 miếng gà giòn không xương + Khoai tây vừa + Nước ngọt thường

In stock

75,000 ₫

Mì Ý Sốt Bò Bằm Lớn + 2 miếng gà giòn không xương + Khoai tây vừa + Nước ngọt thường