My Cart 0 ₫
Mì Ý Sốt Bò Bằm Lớn + 2 miếng gà giòn không xương + Khoai tây vừa + Nước ngọt Lớn

* Phần bắt buộc

Mì Ý Sốt Bò Bằm Lớn + 2 miếng gà giòn không xương + Khoai tây vừa + Nước ngọt Lớn
Mì Ý Sốt Bò Bằm Lớn + 2 miếng gà giòn không xương + Khoai tây vừa + Nước ngọt Lớn

In stock

85,000 ₫

Mì Ý Sốt Bò Bằm Lớn + 2 miếng gà giòn không xương + Khoai tây vừa + Nước ngọt Lớn