My Cart 0 ₫
Mì ý Sốt Bò Bằm Lớn + 1 miếng gà rán + Nước ngọt Lớn

* Phần bắt buộc

Mì ý Sốt Bò Bằm Lớn + 1 miếng gà rán + Nước ngọt Lớn
Mì ý Sốt Bò Bằm Lớn + 1 miếng gà rán + Nước ngọt Lớn

In stock

83,000 ₫

Mì ý Sốt Bò Bằm Lớn + 1 miếng gà rán + Nước ngọt Lớn