My Cart 0 ₫
N3 - Mì Ý Sốt Bò Bằm + 1 miếng gà rán + Khoai tây vừa + Nước ngọt

* Phần bắt buộc

N3 - Mì Ý Sốt Bò Bằm + 1 miếng gà rán + Khoai tây vừa + Nước ngọt
N3 - Mì Ý Sốt Bò Bằm + 1 miếng gà rán + Khoai tây vừa + Nước ngọt

In stock

88,000 ₫

N3 - Mì Ý Sốt Bò Bằm + 1 miếng gà rán + Khoai tây vừa + Nước ngọt