My Cart 0 ₫
N3 - Mì Ý Sốt Bò Bằm + 1 miếng gà rán + Khoai tây vừa + Nước ngọt thường

* Phần bắt buộc

N3 - Mì Ý Sốt Bò Bằm + 1 miếng gà rán + Khoai tây vừa + Nước ngọt thường
N3 - Mì Ý Sốt Bò Bằm + 1 miếng gà rán + Khoai tây vừa + Nước ngọt thường

In stock

80,000 ₫

N3 - Mì Ý Sốt Bò Bằm + 1 miếng gà rán + Khoai tây vừa + Nước ngọt thường