My Cart 0 ₫
Mì Ý Sốt Bò Bằm Lớn + 1 Miếng Gà Rán + Khoai Tây Vừa + Nước Ngọt Lớn

* Phần bắt buộc

Mì Ý Sốt Bò Bằm Lớn + 1 Miếng Gà Rán + Khoai Tây Vừa + Nước Ngọt Lớn
Mì Ý Sốt Bò Bằm Lớn + 1 Miếng Gà Rán + Khoai Tây Vừa + Nước Ngọt Lớn

In stock

98,000 ₫

Mì Ý Sốt Bò Bằm Lớn + 1 Miếng Gà Rán + Khoai Tây Vừa + Nước Ngọt Lớn