My Cart 0 ₫
Combo Ngọt cay bất ngờ 149k (2 Gà Sốt Cay + 2 Mỳ Ý Sốt Bò Bằm + 1 Khoai vừa + 2 Nước ngọt)

* Phần bắt buộc

Combo Ngọt cay bất ngờ 149k (2 Gà Sốt Cay + 2 Mỳ Ý Sốt Bò Bằm + 1 Khoai vừa + 2 Nước ngọt)
Combo Ngọt cay bất ngờ 149k (2 Gà Sốt Cay + 2 Mỳ Ý Sốt Bò Bằm + 1 Khoai vừa + 2 Nước ngọt)

In stock

149,000 ₫

Combo Ngọt cay bất ngờ 149k (2 Gà Sốt Cay + 2 Mỳ Ý Sốt Bò Bằm + 1 Khoai vừa + 2 Nước ngọt)