My Cart 0 ₫
Combo Cặp đôi ăn ý 149k (3 Gà Giòn Vui Vẻ + 1 Mỳ Ý Sốt Bò Bằm + 1 Khoai BBQ + 2 Nước Ngọt)

* Phần bắt buộc

Combo Cặp đôi ăn ý 149k (3 Gà Giòn Vui Vẻ + 1 Mỳ Ý Sốt Bò Bằm + 1 Khoai BBQ + 2 Nước Ngọt)
Combo Cặp đôi ăn ý 149k (3 Gà Giòn Vui Vẻ + 1 Mỳ Ý Sốt Bò Bằm + 1 Khoai BBQ + 2 Nước Ngọt)

In stock

149,000 ₫

Combo Cặp đôi ăn ý 149k (3 Gà Giòn Vui Vẻ + 1 Mỳ Ý Sốt Bò Bằm + 1 Khoai BBQ + 2 Nước Ngọt)