My Cart 0 ₫
Combo Cặp đôi ăn ý 149k (3 Gà Giòn Vui Vẻ + 1 Mỳ Ý Sốt Bò Bằm + 2 Khoai vừa + 2 Nước ngọt)

* Phần bắt buộc

Combo Cặp đôi ăn ý 149k (3 Gà Giòn Vui Vẻ + 1 Mỳ Ý Sốt Bò Bằm + 2 Khoai vừa + 2 Nước ngọt)
Combo Cặp đôi ăn ý 149k (3 Gà Giòn Vui Vẻ + 1 Mỳ Ý Sốt Bò Bằm + 2 Khoai vừa + 2 Nước ngọt)

In stock

149,000 ₫

Combo Cặp đôi ăn ý 149k (3 Gà Giòn Vui Vẻ + 1 Mỳ Ý Sốt Bò Bằm + 2 Khoai vừa + 2 Nước ngọt)