My Cart 0 ₫
Combo Cặp đôi ăn ý 139k (2 Gà Giòn Vui Vẻ + 2 Mỳ Ý Sốt Bò Bằm + 1 Khoai vừa + 2 Nước ngọt)

* Phần bắt buộc

Combo Cặp đôi ăn ý 139k (2 Gà Giòn Vui Vẻ + 2 Mỳ Ý Sốt Bò Bằm + 1 Khoai vừa + 2 Nước ngọt)
Combo Cặp đôi ăn ý 139k (2 Gà Giòn Vui Vẻ + 2 Mỳ Ý Sốt Bò Bằm + 1 Khoai vừa + 2 Nước ngọt)

In stock

139,000 ₫

Combo Cặp đôi ăn ý 139k (2 Gà Giòn Vui Vẻ + 2 Mỳ Ý Sốt Bò Bằm + 1 Khoai vừa + 2 Nước ngọt)