My Cart 0 ₫
Combo 322K (2 Miếng Gà Giòn + 2 Mì Ý + 2 Cơm Gà Giòn + 2 Khoai Tây vừa + 2 Bánh Xoài Đào + 4 Nước Ngọt Lớn)

* Phần bắt buộc

Combo 322K (2 Miếng Gà Giòn + 2 Mì Ý + 2 Cơm Gà Giòn + 2 Khoai Tây vừa + 2 Bánh Xoài Đào + 4 Nước Ngọt Lớn)
Combo 322K (2 Miếng Gà Giòn + 2 Mì Ý + 2 Cơm Gà Giòn + 2 Khoai Tây vừa + 2 Bánh Xoài Đào + 4 Nước Ngọt Lớn)

In stock

322,000 ₫

Combo 322K (2 Miếng Gà Giòn + 2 Mì Ý + 2 Cơm Gà Giòn + 2 Khoai Tây vừa + 2 Bánh Xoài Đào + 4 Nước Ngọt Lớn)