My Cart 0 ₫
Combo 295K (2 Miếng Gà Giòn + 2 Mì Ý + 2 Cơm Gà Giòn + 2 Khoai Tây vừa + 2 Bánh Xoài Đào + 4 Nước Ngọt vừa)

* Phần bắt buộc

Combo 295K (2 Miếng Gà Giòn + 2 Mì Ý + 2 Cơm Gà Giòn + 2 Khoai Tây vừa + 2 Bánh Xoài Đào + 4 Nước Ngọt vừa)
Combo 295K (2 Miếng Gà Giòn + 2 Mì Ý + 2 Cơm Gà Giòn + 2 Khoai Tây vừa + 2 Bánh Xoài Đào + 4 Nước Ngọt vừa)

In stock

295,000 ₫

Combo 295K (2 Miếng Gà Giòn + 2 Mì Ý + 2 Cơm Gà Giòn + 2 Khoai Tây vừa + 2 Bánh Xoài Đào + 4 Nước Ngọt vừa)