My Cart 0 ₫
Combo 215K (2 Miếng Gà Giòn + 2 Mì Ý vừa + 1 Sandwich Thịt Nướng + 2 Khoai Tây vừa + 3 Nước Ngọt vừa)

* Phần bắt buộc

Combo 215K (2 Miếng Gà Giòn + 2 Mì Ý vừa + 1 Sandwich Thịt Nướng + 2 Khoai Tây vừa + 3 Nước Ngọt vừa)
Combo 215K (2 Miếng Gà Giòn + 2 Mì Ý vừa + 1 Sandwich Thịt Nướng + 2 Khoai Tây vừa + 3 Nước Ngọt vừa)

In stock

215,000 ₫

Combo 215K (2 Miếng Gà Giòn + 2 Mì Ý vừa + 1 Sandwich Thịt Nướng + 2 Khoai Tây vừa + 3 Nước Ngọt vừa)