My Cart 0 ₫
COMBO 185K (3 Miếng Gà Giòn + 2 Mì Ý + 1 Khoai Vừa + 3 Nước Ngọt Vừa)

* Phần bắt buộc

COMBO 185K (3 Miếng Gà Giòn + 2 Mì Ý + 1 Khoai Vừa + 3 Nước Ngọt Vừa)
COMBO 185K (3 Miếng Gà Giòn + 2 Mì Ý + 1 Khoai Vừa + 3 Nước Ngọt Vừa)

In stock

185,000 ₫

COMBO 185K (3 Miếng Gà Giòn + 2 Mì Ý + 1 Khoai Vừa + 3 Nước Ngọt Vừa)