My Cart 0 ₫
Cơm gà giòn + Súp bí đỏ + Pepsi vừa

* Phần bắt buộc

Cơm gà giòn + Súp bí đỏ + Pepsi vừa
Cơm gà giòn + Súp bí đỏ + Pepsi vừa

In stock

50,005 ₫

Cơm gà giòn + Súp bí đỏ + Pepsi vừa