My Cart 0 ₫
C2 - Cơm Gà giòn + Súp bí đỏ + Nước ngọt

* Phần bắt buộc

C2 - Cơm Gà giòn + Súp bí đỏ + Nước ngọt
C2 - Cơm Gà giòn + Súp bí đỏ + Nước ngọt

In stock

58,000 ₫

C2 - Cơm Gà giòn + Súp bí đỏ + Nước ngọt