My Cart 0 ₫
C2 - Cơm Gà giòn + Súp bí đỏ + Nước ngọt lớn

* Phần bắt buộc

C2 - Cơm Gà giòn + Súp bí đỏ + Nước ngọt lớn
C2 - Cơm Gà giòn + Súp bí đỏ + Nước ngọt lớn

In stock

58,000 ₫

C2 - Cơm Gà giòn + Súp bí đỏ + Nước ngọt lớn