My Cart 0 ₫
Cơm gà giòn (1 miếng gà giòn, cơm và xà lách)

* Phần bắt buộc

Cơm gà giòn (1 miếng gà giòn, cơm và xà lách)
Cơm gà giòn (1 miếng gà giòn, cơm và xà lách)

In stock

40,000 ₫

Cơm gà giòn (1 miếng gà giòn, cơm và xà lách)