My Cart 0 ₫
2 Miếng gà sốt cay + Khoai tây + Pepsi Lớn

* Phần bắt buộc

2 Miếng gà sốt cay + Khoai tây + Pepsi Lớn
2 Miếng gà sốt cay + Khoai tây + Pepsi Lớn

In stock

90,000 ₫

2 Miếng gà sốt cay + Khoai tây + Pepsi Lớn