My Cart 0 ₫
2 Miếng gà sốt cay + Khoai tây + Nước Ngọt

* Phần bắt buộc

2 Miếng gà sốt cay + Khoai tây + Nước Ngọt
2 Miếng gà sốt cay + Khoai tây + Nước Ngọt

In stock

90,000 ₫

2 Miếng gà sốt cay + Khoai tây + Nước Ngọt