My Cart 0 ₫
2 Miếng gà giòn + Khoai tây vừa + Nước ngọt

* Phần bắt buộc

2 Miếng gà giòn + Khoai tây vừa + Nước ngọt
2 Miếng gà giòn + Khoai tây vừa + Nước ngọt

In stock

86,000 ₫

2 Miếng gà giòn + Khoai tây vừa + Nước ngọt