My Cart 0 ₫
2 Miếng gà giòn + Khoai tây vừa + Nước ngọt Lớn

* Phần bắt buộc

2 Miếng gà giòn + Khoai tây vừa + Nước ngọt Lớn
2 Miếng gà giòn + Khoai tây vừa + Nước ngọt Lớn

In stock

86,000 ₫

2 Miếng gà giòn + Khoai tây vừa + Nước ngọt Lớn