My Cart 0 ₫
2 miếng gà giòn + Khoai tây vừa + Nước ngọt thường

* Phần bắt buộc

2 miếng gà giòn + Khoai tây vừa + Nước ngọt thường
2 miếng gà giòn + Khoai tây vừa + Nước ngọt thường

In stock

80,000 ₫

2 miếng gà giòn + Khoai tây vừa + Nước ngọt thường