My Cart 0 ₫

2 Miếng gà giòn + Khoai tây vừa + Pepsi vừa

80,000 ₫
In stock
SKU
2 Miếng gà giòn + Khoai tây vừa + Pepsi vừa
2 Miếng gà giòn + Khoai tây vừa + Pepsi vừa