My Cart 0 ₫
1 miếng gà sốt cay + Khoai Tây + Pepsi Lớn

* Phần bắt buộc

1 miếng gà sốt cay + Khoai Tây + Pepsi Lớn
1 miếng gà sốt cay + Khoai Tây + Pepsi Lớn

In stock

55,000 ₫

1 miếng gà sốt cay + Khoai Tây + Pepsi Lớn