My Cart 0 ₫
1 miếng gà sốt cay + Khoai Tây + Pepsi thường

* Phần bắt buộc

1 miếng gà sốt cay + Khoai Tây + Pepsi thường
1 miếng gà sốt cay + Khoai Tây + Pepsi thường

In stock

55,000 ₫

1 miếng gà sốt cay + Khoai Tây + Pepsi thường