My Cart 0 ₫
1 Cơm gà sốt cay + Súp + Nước Ngọt

* Phần bắt buộc

1 Cơm gà sốt cay + Súp + Nước Ngọt
1 Cơm gà sốt cay + Súp + Nước Ngọt

In stock

60,000 ₫

1 Cơm gà sốt cay + Súp + Nước Ngọt