My Cart 0 ₫
1 Cơm gà sốt cay + Pepsi Lớn + Súp

* Phần bắt buộc

1 Cơm gà sốt cay + Pepsi Lớn + Súp
1 Cơm gà sốt cay + Pepsi Lớn + Súp

In stock

60,000 ₫

1 Cơm gà sốt cay + Pepsi Lớn + Súp