My Cart 0 ₫
1 Miếng gà giòn + Khoai tây vừa + Nước ngọt Lớn

* Phần bắt buộc

1 Miếng gà giòn + Khoai tây vừa + Nước ngọt Lớn
1 Miếng gà giòn + Khoai tây vừa + Nước ngọt Lớn

In stock

53,000 ₫

1 Miếng gà giòn + Khoai tây vừa + Nước ngọt Lớn