My Cart 0 ₫
1 miếng gà giòn + Khoai tây vừa + Nước ngọt thường

* Phần bắt buộc

1 miếng gà giòn + Khoai tây vừa + Nước ngọt thường
1 miếng gà giòn + Khoai tây vừa + Nước ngọt thường

In stock

50,000 ₫

1 miếng gà giòn + Khoai tây vừa + Nước ngọt thường