My Cart 0 ₫

1 Miếng gà giòn + Mì Ý sốt bò bằm + Pepsi vừa

65,000 ₫
In stock
SKU
1 Miếng gà giòn + Mì Ý sốt bò bằm + Pepsi vừa
1 Miếng gà giòn + Mì Ý sốt bò bằm + Pepsi vừa